TIN HOT TRONG NGÀY

Lại thêm một gia đình đại tài khi cả nhà đều được bổ nhiệm làm quan huyện.

Đặt quảng cáo

Cả nhà làm quan huyện ở Huế, Chủ tịch huyện khẳng định chỉ là “trùng hợp ngẫu nhiên”: QUY TRÌNH vẫn chuẩn?

ca-nha-lam-quan-huyen

Từ Bí thư huyện ủy, Phó bí thư, Chủ tịch huyện đến Phó trưởng Công an huyện A Lưới… đều là anh em rể của nhau. Cụ thể, các ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện; Nguyễn Nam Sinh – Phó trưởng Công an huyện; Hồ Thanh Hà – Phó trưởng phòng Tài chính huyện đều là “anh em cột chèo” của ông Hồ Xuân Trăng – Bí thư Huyện ủy.

Bà Thêm, vợ Bí thư Trăng là chị ruột của vợ chủ tịch huyện, phó phòng tài chính và phó trưởng công an huyện trên địa bàn. Được biết, bà Lê Thị Thêm hiện đang giữ chức Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện A Lưới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện A Lưới thừa nhận, có sự việc nhiều cán bộ huyện A Lưới là con em trong gia đình. Ông đồng thời khẳng định, việc bổ nhiệm lãnh đạo, cán bộ tại huyện A Lưới là “có quy hoạch và đúng quy trình”.

Theo Chủ tịch huyện A Lưới, việc nhiều anh em dâu – rể trong gia đình cùng làm lãnh đạo, giữ một số trọng trách quan trọng trong các cơ quan, đơn vị của huyện A Lưới chỉ là sự “trùng hợp”.