TIN HOT TRONG NGÀY

Khánh Hòa: 22/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đặt quảng cáo

Tính đến tháng 9/2016, toàn tỉnh có 22/94 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã phân bổ 23,4 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển, hỗ trợ đầu tư cho các xã đạt chuẩn; bên cạnh đó là hỗ trợ phát triển sản xuất, cắm mốc quy hoạch…

Nông thôn mới - Khánh Hòa

Nông thôn mới – Khánh Hòa

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, chương trình xây dựng NTM tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn còn một số vướng mắc như vấn đề kinh phí; khó khăn trong việc thực hiện các chính sách mới tại địa phương. Do vậy, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho 3 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016 là xã Ninh Thọ (Ninh Hòa), Diên Điền (Diên Khánh) và Cam Hải Đông (Cam Lâm); các sở, ngành thẩm định các tiêu chí thuộc đơn vị mình phụ trách khi có hồ sơ đăng ký thẩm định của xã. Đồng thời, tập trung nguồn lực hoàn thiện, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường nhằm giải quyết các vấn đề môi trường còn tồn đọng tại vùng nông thôn.

Bình Yên/ theo KTV