TIN HOT TRONG NGÀY

Diên Khánh phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2020

Đặt quảng cáo

Chiều 5-10, ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND huyện Diên Khánh về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Thành cổ Diên Khánh

Thành cổ Diên Khánh

9 tháng qua, tổng sản lượng lương thực toàn huyện ước đạt 54.294 tấn (đạt 85,5% kế hoạch); giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 3.729 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 272,6 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch tỉnh giao. Đến thời điểm này, huyện đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện kiến nghị tỉnh cho phép tiếp tục thu các quỹ như: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Khuyến học… để tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Tỉnh sớm phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của các ban quản lý công trình công cộng cấp huyện để huyện chuẩn bị công tác chuyển đổi; quan tâm bố trí vốn cho một số dự án như: cầu tràn sông Chò (xã Diên Xuân), hệ thống trạm bơm và kênh cho vùng nguyên liệu mía xã Diên Đồng, sửa chữa Hương lộ 39…

Ông Nguyễn Duy Bắc đề nghị huyện cần hoàn chỉnh các quy hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đang được xây dựng; tập trung phát triển đô thị, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2020; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giữ vững các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Huyện cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo vấn đề văn hóa – giáo dục – y tế; quan tâm công tác cải cách hành chính, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Về các kiến nghị của huyện, đồng chí giao các sở, ngành xem xét, tham mưu UBND tỉnh và các cấp, ngành Trung ương hỗ trợ.

theo baokhanhhoa