TIN HOT TRONG NGÀY

khánh hòa

Khánh Hòa: 22/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tính đến tháng 9/2016, toàn tỉnh có 22/94 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã phân bổ 23,4 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển, hỗ trợ đầu tư cho các xã đạt chuẩn; bên cạnh đó là hỗ [chi tiết ...]
1 2