TIN HOT TRONG NGÀY

Thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam: Đài Loan vượt trội

Đặt quảng cáo

Theo số liệu từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm là 54.131 lao động (19.792 lao động nữ), đạt 54,13% kế hoạch năm 2016 và bằng 96,36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường lao động Việt Nam

Thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam

Thu Phương