TIN HOT TRONG NGÀY

TP.HCM: giáo viên được dạy thêm nếu học sinh tự nguyện

Đặt quảng cáo

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa ra thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trường không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh học 2 buổi/ngày và học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

Việc dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh. Trường phải khảo sát, phân chia lớp học theo cấp độ học lực, trình độ của học sinh. Danh sách lớp học thêm, nội dung, chương trình giảng dạy do hiệu trưởng quyết định.

                                                       tphcm-quan-triet-viec-day-them

TPHCM khẳng định không cấm dạy thêm nếu học sinh tự  nguyện

Nhà trường phải tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn giáo viên; phân bổ hợp lý thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm cho giáo viên và học sinh; quan tâm chú trọng việc phụ đạo, bổ sung kiến thức cho học sinh chưa theo kịp chương trình và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Để chấn chỉnh dạy thêm, thành phố  đưa ra nhiều giải pháp như tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy thêm trong và ngoài trường học, các trung tâm hướng nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách chăm lo tốt hơn đội ngũ giáo viên về nhà ở, thu nhập, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho trường học,tăng cường học 2 buổi, đổi mới sách giáo khoa, thi cử.

Việc dạy thêm, học thêm là một việc khá nhạy cảm và được sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Do vậy:”cần có thêm thời gian để đánh giá tác động đến xã hội cũng như để chuẩn bị tâm lý cho phụ huynh, học sinh, giáo viên” -UBND TPHCM cho biết.