Hà Nội: Lập 6 đoàn thành tra, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm

3

(Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc thành lập 6 Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017.Ảnh minh họa

Theo đó, việc thành lập 6 Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm để thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện và kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 của các quận, huyện, thị xã. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống và sản phẩm rượu.

Xử lý hoặc chuyển xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tổng hợp kết quả kiểm tra và các đề xuất, kiến nghị gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Bộ Y tế.

Việc kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 sẽ bắt đầu từ ngày ngày 15/4 -15/5. Đoàn thanh tra, kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tuyết Hạnh

Trả lời