TIN HOT TRONG NGÀY

Khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng đột biến 400%

Đặt quảng cáo

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, lượng khách TQ đến Nha Trang trong 7 tháng đầu năm 2016 đạt gần 275.000 lượt, tăng gần 400% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng ngoại tệ và cụ thể là tiền Nhân Dân Tệ được trao đổi công khai ở Nha Trang.

khach-trung-quoc-nha-trang

Khách Trung Quốc càng ngày càng đông

Để chấn chỉnh việc giao dịch bằng Nhân Dân Tệ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành làm việc trực tiếp với các điểm kinh doanh hàng hóa trên địa bàn TP. Nha Trang nhằm vận động, hướng dẫn, yêu cầu cam kết chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, phục vụ khách về niêm yết giá…

Quang Hồ